Słowa są kluczowe

N ie trzeba nikogo przekonywać, że każdy tekst, nawet ekstremalnie krótki, ale skierowany do konkretnego odbiorcy w konkretnym celu wymaga dobrego pomysłu, rzetelnego oka redaktora i dokładnej korekty.

Poprawność językowa, kompozycyjna i stylistyczna oraz opracowanie koncepcji edytorskiej decydują o jakości osobistych i biznesowych relacji z otoczeniem. Błędy w tekście mogą w skrajnych przypadkach spowodować problemy ze zrozumieniem go i odwrócić uwagę odbiorcy od zawartych w nim treści. No i klops.

Słowa kluczowe składają atrakcyjną ofertę tworzenia, edycji i składu tekstu.


Do skorzystania z niej namawiamy:

  • wydawnictwa → książki, czasopisma, artykuły,
  • redakcje, agencje reklamowe, firmy → ulotki, foldery, oferty handlowe,
  • osoby prywatne → autorskie książki, prace naukowe, licencjackie, magisterskie, doktorskie.