Jak to się planuje

P o uzgodnieniu założeń, które omówimy w serdecznej rozmowie telefonicznej, pijąc kawę „na (trój)mieście” albo poznając się bliżej w naszym urządzonym na styl kontynentalny gabinecie, niezwłocznie opracujemy kolorystykę, format, charakter powstającego projektu, wycenimy druk w odpowiednim nakładzie i stworzymy wstępną wersję lub kilka do wyboru.

Jednym słowem, wykonamy wykrój książki/reklamy/foldera/layotu www. Twój tekst trafi ze zredagowanego worda do składu, a potem do korekty. Gdy zostanie odpowiednio poprawiony i uzyska Twoją akceptację, przygotujemy pliki do drukarni.

Format plików (pdf-y kompozytowe czy rozbarwione), impozycja, czyli montaż na arkuszu drukarskim (konieczny czy nie) uzgadniamy w bezpośrednim kontakcie z drukarnią, a mamy kilku godnych polecenia wykonawców.